Duygu Odaklı Çift Terapisi Nedir?

Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, 1980’lerde Susan Johnson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ağırlıklı olarak çift terapisinde kullanıldığı gibi, aile ve bireylerle yapılan terapide de uygulanan bir yöntemdir. Çiftlerin içinde bulundukları sıkıntıları, temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler.

Duygu Odaklı Çift Terapisi ilişki problemini nasıl tanımlar?

Duygu Odaklı Çift Terapisi'ne göre ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftler, olumsuz döngülerde sıkışıp kalırlar. (Örn: Eşim beni eleştirdikçe, ben kendimi geri çekiyorum; ben kendimi geri çektikçe de, eşim beni daha çok eleştiriyor.) Böyle durumlarda terapistin birincil görevi, çiftlerin içinde bulundukları olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan öfke, korku, çaresizlik ve kırgınlık gibi temel duyguları fark etmelerini sağlamaktır. Bir sonraki düzeyde ise, terapist, çiftlerin bu duyguları birbirleriyle açık bir şekilde paylaşmalarına ve işlevsel davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur.

Etkili midir?

Duygu Odaklı Çift Terapisi son on beş yıl içinde rafine edilmiş ve terapinin olumlu etkileri bir çok araştırmayla kanıtlanmıştır. Araştırmalar, çiftlerin %90'ında sorunlarının azaldığını, %70-75‘inde ise sorunlarının ortadan kalktığını göstermektedir.

Duygu Odaklı Çift Terapisi, tüm dünyada birçok özel ve hastane kliniği ile üniversite eğitim merkezinde; birçok farklı kültürel gruptan çiftle kullanılmaktadır. Duygu Odaklı Çift Terapisi'nin ayrıca depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve kronik hastalık sorunlarının tedavisinde de etkili olduğu bulunmuştur.

Duygu Odaklı Çift Terapisi’nin güçlü yanları

  • - Duygu Odaklı Çift Terapisi, çiftlerin yaşadığı sıkıntıların ve yetişkin sevgisinin açık ve net kavramlaştırılmasına dayanmaktadır. Bu kavramlaştırma, evlilik sıkıntılarının ve yetişkin bağlanmasının doğasını deneysel/ampirik araştırmalar ile desteklemektedir.
  • - Duygu Odaklı Çift Terapisi, deneyimsel teknikleri, yapılandırılmış sistemik müdahaleler ile birleştirerek danışanlarla işbirlikçi ve danışanlarına saygılı bir tutum içerisinde uygulanır.
  • - Değişim stratejileri ve müdahaleleri nettir.
  • - Değişim sürecindeki önemli hamleler, dokuz adım ve üç değişim aşamasıyla haritalanmıştır.
  • - Duygu Odaklı Çift Terapisi, 20 yılı aşkın ampirik araştırma tarafından onaylanmıştır. Değişim süreçleri ve nedenleri üzerine araştırmalar da bulunmaktadır.

Duygu Odaklı Terapi’nin Hedefleri

  • - Önemli duygusal tepkileri yeniden yapılandırmak ve genişletmek.
  • - Çiftlerin ilişkideki duruşlarında bir değişim yaratmak ve yeni etkileşim döngüleri başlatmak.
  • - Çiftler arasında güvenli bir bağ oluşturulmasını sağlamak.